Kan het verzet in Nederland beter?

Sinds corona is er een hele diverse beweging ontstaan waar allerlei groepen zich verbonden hebben om op hun eigen manier weerstand te bieden tegen wat wij noemen The Great Reset, of ook wel de vierde industriële revolutie genoemd. Die verschillende groepen worden geclassificeerd door haar “tegenstanders” als extreem-rechts, wappies en (geen grap) “yoga-rechts”. Wat uiteraard ten onrechte is naar mijn mening, maar zo worden zij nu eenmaal geframed door journalisten, opiniemakers en vaak door de overheid gesubsidieerde instituten.

Ik ga in dit artikel generaliseren en dat kan overkomen alsof ik in de hokjes denk van de mainstreammedia. Ook ga ik door te generaliseren een analyse maken over hoe het verzet zichzelf ondermijnt en ook beter kan. Uiteraard denk ik niet in hokjes, ik schrijf het generaliserend op om voor vele mensen, die niet bekend zijn met deze groepen, de verschillen in die groepen te kunnen kaderen. Uiteraard is ieder individueel anders en is het nooit mijn bedoeling groepen over één kam te scheren.

“Extreem-rechts”
De “extreem-rechtse” mensen zijn veelal (onthou, ik generaliseer) groepen die vóór corona al vraagtekens stelde bij de toenemende macht van de EU en andere globalistische organisaties. Deze groep is nationalistischer van aard en vindt bijvoorbeeld het behoud van de eigen cultuur heel belangrijk. Het zijn doorgaans partijen als de PVV, FVD, Ja21, BVNL en de SGP die dit soort aantijgingen krijgen.

“Wappies”
De wappies zijn sinds kort de aanhangers van “extreem-rechtse” partijen (ik generaliseer en denk zelf niet in die termen). Zij stemden eerder niet of hebben veel alternatieve kijken op zaken die in de “gewone” wereld als vanzelfsprekend worden gezien. Vaak zie je in de media bijvoorbeeld bezorgde moeders over de LHBTI-lessen op scholen (zie: lentekriebels) spreken over deze groep als “verwaande moeders” die in een pedo-elite zouden geloven. De extreem-rechtse partijen zouden (volgens mainstreammedia, niet volgens mij) doormiddel van populisme deze nieuwe groep aan zich binden door de moeders naar hun mond te spreken om zo extra stemmen te genereren.

Maar de term “wappie” gaat verder. Het is een verzamelnaam voor iedereen die zich buiten de kaders van het debat manen. Dus mensen die vragen stellen over de invloed van de mens op het klimaat, de maanlanding, de intenties (dus niet de inhoud) van het beleid van politici en allerlei andere dogma’s waar niet aan getwijfeld (lijkt) te mogen worden.

“Yoga Rechts” (Spirituele 5d yoga vegans)
De beweging die deze term krijgen toebedeeld stemden vóór corona op partijen aan de linkerkant van politieke spectrum of stemden niet. De meeste komen vaak over van de Partij Voor De Dieren en de rest van andere progressieve partijen zoals Groenlinks, D66 en de PVDA. Deze groep is misschien wel mentaal het meest getroffen tijdens de coronatijd. Zij waren er eerst van overtuigd dat de overheid het beste met hen voor had en kwamen tot andere conclusies na de coronamaatregelen. Deze mensen zijn doorgaans nu de spirituelen die veel tijd investeren in deze turbulente tijden in zelfontwikkeling en zijn spiritueler van aard.

Zij zijn de groep die een “nieuwe wereld” voor zich zien en proberen die vorm te geven in nieuwe concepten in plaats van te schoppen tegen het “oude”. Vaak zijn dit voorstanders van parallelle samenlevingen en community’s. Bijvoorbeeld door het MKB te steunen, weg te blijven van scholen en andere voorzieningen waar op dit moment nog iedereen gebruik van maakt.

Allemaal één ding gemeen
Al deze – nogmaals generaliserend – groepen zien een steeds verdergaande overheidsbemoeienis. De angst zit hem vooral in voor een sociaalkredietsysteem en steeds minder absolute vrijheid van keuze in wat men koopt, waar men heen reist en wat men mag vinden.

Het kopen zit hem in de angst voor de CBDC – een digitale euro – waar het geld programmeerbaar wordt en uiteindelijk doormiddel van een C02 puntensysteem zou gaan bepalen wat waar je nog wel geld aan kan uitgeven en wat niet.

Waar men heen reist zit hem in de steeds verdere regelgeving die autobezit ontmoedigt, de steeds duurder wordende vliegtickets en het Europese digitale paspoort (het vaccinatiebewijs zien zij als een proeftuin hiervan).

De angst om niet meer te mogen vinden wat zij willen vinden komt vanwege de hegemonie aan meningen in de mainstreammedia, de toenemende beperkingen op bepaalde meningen op sociale media en het polariserende taalgebruik richting mensen die de bovenstaande angsten uiten, zoals “extreem-rechts”, wappies en yoga-rechts.

De ondermijning
Uiteraard zijn er meer subgroepen en nuances in dit generaliserende artikel, maar kort door de bocht is dit in een notendop “het verzet”. Het positieve aan dit verzet is dat al deze groepen één gemene deler hebben: zij zien allemaal de trend richting deze vierde industriële revolutie ofwel het sociaalkredietsysteem. Toch zijn deze groepen niet allemaal eensgezind in hoe zij hun verzet invulling geven, terwijl verzet in veel gevallen pas werkt als de groep groot genoeg is.

Groot genoeg is het verzet zeker, alleen door de verschillende visies op de invulling van het verzet is er nog geen groot genoeg geheel wat daadwerkelijk impact heeft. Zo zijn er groepen (deze wordt door tegenstanders extreem-rechts genoemd) die oproepen tot geweld en bestormingen. Deze groep is in mijn ogen een ondermijning van het verzet, omdat geweld geen oplossing is om een stabiele samenleving met elkaar te bouwen. Het brengt tevens ook geen visie met zich mee, omdat het alleen aan afbraak doet aan het huidige.

De “wappies” daarentegen blijven in abstracties hangen van (volgens de “gewone” burger) niet bewijsbare theorieën. Hiermee trekken zij ook weinig nieuwe mensen naar zich toe, omdat niet iedereen dusdanig open kan staan voor dusdanige alternatieve kijk op de “werkelijkheid”.

Het “yoga-rechtse” verzet is zich bewust van de trend, maar kiezen voor een te passieve wijze van verzet. Zij zijn veel bezig met zelfontwikkeling en bewustzijn. Uiteraard zijn dit uitstekende middelen zijn om de mensheid in het algemeen naar een hoger niveau te tillen om zo de “nieuwe wereld” te bewerkstelligen.

Echter, ook daar zit een valkuil, namelijk: de huidige realiteit die hen tegenwerkt. Een vaak genoemde oplossing in deze groep zijn – nogmaals ik generaliseer – de moestuinen, parellelle samenlevingen en je niet meer bezig houden met nieuws door je vooral “op jezelf te focussen”. Met als nadeel dat op dit moment uiteindelijk de (juridische) werkelijkheid altijd overwint. De overheid kan de moestuin verbieden, verenigingen in de vormen van parallelle samenlevingen verbieden en doormiddel van andere regelgeving het overleven onmogelijk maken in de huidige werkelijkheid, zoals steeds duurder wordende boodschappen en andere beperkingen waar je weinig invloed op hebt. Tegen sommige aspecten van deze tijd kan je je namelijk niet verzetten, maar ook niet negeren – voorbereiden is het enige wat resteert in dit geval.

Conclusie
Het verzet in Nederland neemt naarmate meer toe, maar is nog steeds na drie jaar tijd een onsamenhangend geheel. De groepen onderling kunnen niet tot compromissen komen vanwege de totaal verschillende visies en zijn daardoor drie verschillende sporen waarmee zij de trein die doordendert (nog) niet kunnen stoppen.

Alleen als al die groepen zich verenigen en al hun verschillende weten te combineren zal het verzet pas effectief zijn. Geweld is naar mijn mening nooit de oplossing. Ik persoonlijk probeer zoveel mogelijk alle facetten van verzet in de praktijk te brengen in mijn privé leven:
– Ik spreek mij uit, ook nog steeds tegenover men die niet aan dezelfde kant staat. Dit probeer(!) ik altijd respectvol te doen, zodat je de verbinding niet verliest met een ander.
– Ik bereid mij voor op worstcase scenario’s, zoals stroomuitvallen en financiële chaos door mijn geld in ieder geval niet op de bank te houden en bijvoorbeeld te investeren in goud, aandelen en crypto’s. Als je wil weten wat ik doe: op mijn website kun je je aanmelden voor een goud webinar bij het kopje “Goud webinar”.
– Ik ontwikkel mijzelf door mij fysiek en mentaal gezond te houden door middel van voeding, sporten en ontspanning.

Het verzet dient zich te verenigen en alle facetten in een combinatie met elkaar te verweven om een zo best mogelijk resultaat te bereiken. Hiermee is het nodig om juist in discussie te gaan en elkaar niet “verdeel en heers” te verwijten wanneer men kritiek op elkaar levert. De kritiek moet uiteraard opbouwend zijn en op een respectvolle manier gevoerd worden.

Waarom schrijf ik dit?
Dit artikel heb ik geschreven naar aanleiding van een intense podcast na een comedyshow van mijn comedycollectief Hart voor Humor waar meerdere soorten groepen aanwezig waren. Er was discussie en ik kwam tot het inzicht dat iedereen nog steeds onderling zo verschillend denkt. In de groep van Hart voor Humor hebben wij samen exact diezelfde verschillen en kunnen wij het respectvol met elkaar oneens zijn – en geloof me, we zijn het onderling nooit eens met elkaar. En tóch touren wij door heel Nederland naar al die verschillende groepen en maken wij mensen aan het lachen waardoor er weer een vorm van eenheid ontstaat.

Meer informatie op www.hartvoorhumor.nl